I april måned i år indgik regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om at ændre organiseringen af ledelsen af Forsvaret. Det har bl.a. været ønsket at yderligere styrke den overordnede styring af materialeområdet, planlægning, tværgående ressourceallokering samt økonomistyring indenfor Forsvarsministeriets område. I den forbindelse blev ansvaret for den overordnede økonomistyring og planlægning samt materielområdet overflyttet fra Forsvarskommandoen til departementet.

På den baggrund blev en ny stilling som direktør for koncernstyring i Forsvarsministeriets departement slået op den 26. maj 2014, ligesom der blev slået en ny stilling som viceforsvarschef i den Værnsfælles Forsvarskommando op.

Det er nu besluttet, at generalløjtnant og nuværende chef for Forsvarsstaben Bjørn Ingemann Bisserup udnævnes til direktør for koncernstyring i det nye departement, mens generalmajor og nuværende chef for Hærens Operative Kommando Per Ludvigsen udnævnes til viceforsvarschef i den Værnfælles Forsvarskommando.

Bjørn Ingemann Bisserup er 54 år og har tidligere været henholdsvis kontor- og afdelingschef i Forsvarsministeriets departement, hvor han har været ansvarlig for planlægning og operationer. Endvidere har Bjørn Ingemann Bisserup været bataljonschef ved Den Kongelige Livgarde.

Per Ludvigsen er 56 år og har haft en alsidig tjeneste i Forsvaret, ligesom han har arbejdet i Forsvarsministeriets departement. Per Ludvigsen har en baggrund som bl.a. chef for 3. Jyske Brigade, chef for Forsvarets Materieltjeneste samt generalinspektør og chef for Personelstaben i Forsvarskommandoen.

Bjørn Ingemann Bisserup og Per Ludvigsen indtræder i deres nye funktioner, når den nye organisering af ledelsen af Forsvaret er på plads senere i år.