Der optræder i Berlingske Tidende en historie under overskriften: Soldater tvinges til at smide uniformen.

I den anledning udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:

"Min holdning er klar. Det skal være valgfrit om de soldater, der efter organisationsændringen af Forsvaret overgår til civile styrelser, ønsker at bære uniform eller gå i civil. Det er også den holdning, som Forsvarsministeriet vil have som sit udgangspunkt, når man senere i år mødes med soldaternes faglige organisationer og drøfter sagen. Der vil således ikke blive tale om, at soldater "tvinges" til at lægge uniformen i den nye struktur."