En bred række af frivillige veteran-initiativer får nu forbedret deres muligheder for at hjælpe de danske veteraner. Den 3. september 2014 afsatte partierne i forsvarsforligskredsen 30 mio. kr. ekstra til veteranområdet. Denne pulje er nu fordelt til en række af initiativer efter en ansøgningsrunde.

Forsvarsminister Nicolai Wammen glæder sig over, at pengene ud er fordelt, så de nu kan gøre gavn for veteranerne.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi i forligskredsen er enige om fordelingen af de 30 mio. kroner til en række initiativer, der skal være med til at forbedre den frivillige indsats for vores veteraner markant. Jeg synes det rigtigt positivt, at så mange har vist interesse for at gøre noget for de danske veteraner. Det er rigtig mange gode idéer til, hvordan der lokalt kan gøres mere for veteranerne”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen og tilføjer:

”Der er mange frivillige rundt om i Danmark, som gør en kæmpe indsats for de danske veteraner. De frivillige veteranorganisationer tilbyder veteranerne nogle særlige rammer, der komplementerer den øvrige indsats fra Forsvaret, staten, regionerne og kommunerne. De frivilliges indsats er vigtig. Det er væsentligt, at vi fra politisk hold støtter og sikrer rammerne for den frivillige indsats. I september måned indgik partierne bag forsvarsaftalen en aftale om at styrke veteranindsatsen yderligere. Med aftalen giver vi bl.a. støtte til ansættelse af daglige ledere ved veteranhjemmene og soldaterrekreationerne”.

Der bliver etableret nye veteranhjem og soldaterrekreationer i Odense, Varde og Aarhus. Eksisterende veteranfaciliteter rundt om i landet vil få et markant løft – bl.a. i København, Fredericia, Aalborg og Høvelte. Men også mindre projekter er støttet – bl.a. i Næstved, Frøslev, Østjylland, Nordvestsjælland og på Bornholm.