Forsvarsforligspartierne – med Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – har i dag indgået aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror.

Aftaleparterne er enige om, at initiativerne til styrkelse af FE’s indsats mod terror og en styrkelse af Tilsynet med Efterretningstjenesterne finansieres af et forventet mindreforbrug på Forsvarsministeriets område i 2015. For så vidt angår 2016-2017 tilvejebringes finansieringen ved anvendelse af et træk på Forsvarsministeriets reserver. Der er således tale om finansieringsløsninger, der ikke vil have konsekvenser for Forsvarets opgaveløsning. Finansieringen efter 2017 skal fastlægges som led i en kommende aftale om Forsvaret.

Læs aftalen Politisk aftale om finansiering af styrkelse af FE