Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Vi står i dag overfor en sikkerhedspolitisk virkelighed i hurtig forandring. Terrortruslen, flygtningestrømme og Ruslands ageren i øst er bare nogle af eksemplerne. Fra dansk side tager vi vores ansvar alvorligt, når det kommer til at kunne imødegå en sådan virkelighed. Derfor underskriver jeg i London i dag en aftale om udvikling af en værnsfælles udrykningsstyrke under britisk ledelse. Tanken er, at vi skal være beredt på hurtigt at kunne rykke ud til de kriser og konflikter, som kan opstå rundt om i verden.”

Samarbejdet hedder Joint Expeditionary Force (JEF) og udgøres udover Danmark af Storbritannien, Norge, Nederlandene, Estland, Letland og Litauen. Hensigten med det fælles samarbejde er, at udrykningsstyrken – eller dele af den – hurtigt kan udsendes, når der opstår en krise- eller konfliktsituation. Udrykningsstyrken skal kunne håndtere et bredt felt af operationer. Fra evakueringsindsatser, til humanitære kriser, kapacitetsopbygning og til egentlige kamphandlinger. Det kan være i rammen af NATO, men også for eksempel under FN.

Det løbende forsvarspolitiske samarbejde i rammen af JEF smidiggør koordination forud for en eventuel udsendelse. Desuden skal fælles træning og øvelser mellem de deltagende nationer i JEF sikre, at nationernes forsvar er vant til at samarbejde. JEF-samarbejdet understøtter fastholdelse af Danmarks høje operative niveau og er en videreudvikling af det tætte operative samarbejde med det britiske forsvar.

Den britiske forsvarsminister Michael Fallon udtaler:

”Vi er stærkere sammen. Vi er enige om at gå sammen i JEF-samarbejdet for at kunne udsendte styrker, når det viser sig relevant. JEF-styrken gør os i stand til – sammen med vores allierede – at udveksle viden, færdigheder og resurser, og det betyder, at vi samlet set bliver endnu bedre i stand til at udsendte fælles styrker på en hurtig, fleksibel og integreret måde.”

Baggrund
Læs mere om JEF-samarbejdet i dette faktaark