Generalmajoren bliver en af de højest placerede danskere i en militær stilling i FN nogensinde.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

”Det glæder mig, at Danmark har kunnet stille med en så velkvalificeret kandidat til en så vigtig og vanskelig post i FN – og at han er sluppet gennem nåleøjet. Danmark har kun én gang tidligere haft en militær stilling på så højt niveau i FN, og jeg er sikker på, at generalmajor Michael Lollesgaard med sine gode erfaringer vil kunne gøre en positiv forskel for missionen.  Jeg ser udnævnelsen som en stor anerkendelse af både generalmajor Michael Lollesgaards kompetencer og Danmarks engagement i FN’s fredsbevarende arbejde.

Jeg håber meget, at Danmark fremadrettet kan stille med flere kvalificerede kandidater og dermed fortsat bidrage aktivt og effektivt til FN’s missioner.” 

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Jeg vil gerne ønske både generalmajor Michael Lollesgaard og FN tillykke med den nye udnævnelse. Det er en god nyhed for FN, for Danmark og for Mali. FN får en erfaren og engageret leder, og Danmark får samtidig mulighed for at sætte endnu flere fingeraftryk på FN’s arbejde med at fremme fred og stabilitet i skrøbelige områder. FN’s fredsbevarende mission i Mali er en betydningsfuld mission, og det er en vigtig prioritet for regeringen at støtte aktivt op om FN’s fredsbevarende arbejde – ikke mindst i et land som Mali, hvor situationen aktuelt er meget ustabil og hvor oprørsgrupper og terrornetværk fortsat har kontrol med store områder i den nordlige del af landet.”

Baggrund
Generalmajor Michael Anker Lollesgaard er aktuelt chef for Danske Division. Han har tidligere bl.a. været ansat som militærrådgiver ved den danske repræsentation til FN i New York og været udsendt til internationale operationer i bl.a. Irak og Bosnien-Hercegovina.

Generalmajor Lollesgaard skal nu lede den militære del af FN’s mission i Mali - ”UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali” (MINUSMA) og bliver dermed chef for 8.700 FN-soldater fra 40 lande. Den militære styrke er ifølge Sikkerhedsrådsresolution 2164 godkendt til 11.200 mand, men pga. de vanskelige forhold, som missionen arbejder under, er styrkeopbygningen endnu ikke tilendebragt. Mali er forsat præget af væbnet konflikt i den nordlige del af landet, bl.a. mellem regeringsstyrker og en række oprørsgrupper. MINUSMA har et omfattende mandat bl.a. til at beskytte civile og er den FN mission, der oplever de største menneskelige tab.

Danmark har bidraget med militær støtte til Mali siden konflikten i landet for alvor spidsede til. I 2014 stillede Danmark bl.a. et C-130J (Hercules) transportfly til rådighed for missionen, og Danmark bidrager fortsat med stabsofficerer bl.a. til missionens efterretningsenhed.

Danmark har et omfattende og bredspektret engagement i Mali, der foruden de militære bidrag omfatter et langsigtet udviklingssamarbejde og stabiliseringsindsatser med fokus på bl.a. mægling og forsoning, demokratisk kontrol med sikkerhedssektoren, imødegåelse af voldelig ekstremisme og bekæmpelse af organiseret kriminalitet.