Danmark vil bidrage med et Hercules-transportfly med tilhørende stab på op til 60 personer, et specialoperationsbidrag på 30 personer - og åbner op for at udsende flere stabsofficerer til FN’s mission i Mali (MINUSMA). Derudover er Rigspolitiet klar til at udsende op til 12 danske politifolk til MINUSMA.

Udenrigsminister Kristian Jensen siger:

”Vi sender et stærkt dansk bidrag til den fredsbevarende mission i Mali med både specialoperationsstyrker og transportfly. Formålet er at stabilisere landet og dermed skabe grundlag for en fredelig udvikling. Det skal være med til at forebygge terrorgrupper og bremse den illegale migration, som vi er vidne til i Europa. Efter sammenbruddet i Libyen er Mali kun én grænse fra Europa, og dermed en del af vores nærområde. Samtidig er det helt centralt for mig at understrege, at Danmark med bidraget til MINUSMA medvirker til at støtte op om, at Malis regering - støttet af det internationale samfund - får gennemført politiske løsninger med udgangspunkt i den maliske fredsaftale. Vores brede engagement giver Danmark et solidt udgangspunkt for at gøre en forskel i Mali.”

Forsvarsminister Peter Christensen siger:

"Med et transportfly og specialoperationsstyrker leverer Forsvaret et godt og solidt bidrag, der vil kunne hjælpe til at stabilisere Mali sammen med de øvrige FN-bidrag. Det er vigtigt, at vi ikke igen lader terrorgrupper få fodfæste i landet og regionen. Kampen skal kæmpes nu, og derfor er det positivt, at et flertal i folketinget bakker op om FN-missionen. Soldaterne sendes på en svær mission, så jeg er tilfreds med, at de i missionen har et robust mandat til magtanvendelse. Det er professionelle og dygtige soldater, vi sender af sted, og jeg er overbevist om, at de vil løse opgaverne, så vi opnår et mere sikkert Mali uden frit lejde for terrorgrupper, der kan true Europas sikkerhed."

Baggrund:
FN’s fredsbevarende mission MINUSMA i Mali understøtter våbenhvilen og fredsaftalen mellem de væbnede grupper, den maliske regering og det internationale mæglerteam. Mandatet har fokus på sikkerhed, stabilisering og beskyttelse af civilbefolkningen.

De danske specialstyrker vil indgå i en nederlandsk Special Operations Task Group i Gao-regionen fra omkring april 2016. Styrkerne skal primært udføre efterretningsindhentningsopgaver som eksempelvis langtrækkende patruljeaktiviteter, overvågningsopgaver og områdeanalyser af lokale miljøer, herunder etablere netværk og relationer til lokale ledere.

C-130J-transportflyet(Hercules) vil være baseret i hovedstaden Bamako og bestå af en besætning, logistikere, teknikere, sikkerhedspersonel og et administrativt støtteelement. Flybidraget skal flyve for MINUSMA internt i Mali samt til destinationer i regionen og transportere personel og materiel.

Rigspolitiet forventes at udsende polititjenestemænd både til strategiske hovedkvartersopgaver og til politiopgaver i de nordlige, konfliktramte regioner. Der sigtes mod en udsendelse snarest muligt i 2016. Dette vil være første gang siden 2008, at Danmark udsender et politibidrag i en FN-ramme.

Danmark har i årtier haft et betydeligt udviklingsengagement i Sahel-landene Mali, Niger og Burkina Faso. Danmarks udviklingssamarbejde med Mali er på omkring 175 millioner kroner årligt, der går til god regeringsførelse, fremme af udviklingen af den private sektor og støtte til vand og sanitet. I tillæg hertil gennemfører Danmark regionale stabiliseringsindsatser i Mali, ligesom Danmark yder humanitær bistand til krisen i Mali og maliske flygtninge i omkringliggende lande.