Den daglige sejlads til Christiansø er nu sikret. Forsvarsministeriet og Christiansøfarten har indgået en aftale vedrørende sejlads til Ertholmene inkl. Christiansø. Aftalen løber de næste fem år og sikrer beboerne på Christiansø en daglig færgeforbindelse til Bornholm på alle hverdage.

Forhandlingerne om en daglig færgeforbindelse er foregået i en positiv og løsningsorienteret ånd, og parterne er enige om, at det er en god og tilfredsstillende aftale, der vil danne grundlag for et godt samarbejde de næste fem år.

Christiansøfarten har gennem mange år løst opgaven på kommercielle vilkår, hvilket har været muligt, da mange turister har besøgt Christiansø i sommermånederne. Desværre har antallet af besøgende været faldende de seneste år. Udover lavere indtægt fra billetter, har det også betydet et fald i salg af fragt, da de færre turister har medført et mindre behov for at få sejlet gods i sommermånederne. Samlet set har det betydet, at indtægten fra sommermånederne ikke længere har kunnet bidrage til at dække udgifterne for vintermånederne. Derfor har Christiansøfarten bedt om tilskud til besejling af øen.

Aftalen med Christiansøfarten er indgået efter en offentlig udbudsproces, der blev indledt d. 29. oktober 2014 med udsendelse af en forhåndsmeddelelse vedrørende tilkendegivelse af interesse for løsning af opgaven. Svarfristen var den 3. december. Det er på baggrund af Christiansøfartens tilbud, at der nu er forhandlet en aftale på plads.