Overvågningsflyet tilknyttes Frontex-operationen Triton med henblik på overvågning af farvandet syd for Italien.

”Jeg er glad for, at Danmark kan bidrage til EU’s bredspektrede indsats i forhold til flygtningestrømmene over Middelhavet. Det er en meget vigtig opgave at overvåge EU’s sydlige grænser i Middelhavet, som det danske Challengerfly nu skal bidrage til”, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.


De danske bidrag til Frontex skal ses i lyset af erklæringen vedtaget på det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 23. april 2015, hvoraf det blandt andet fremgår, at EU’s tilstedeværelse i Middelhavet skal styrkes med henblik på at forhindre tab af menneskeliv.


Danmark har endvidere tilbudt kontormoduler fra Beredskabsstyrelsen til Poseidon Sea-operationen i farvandet ud for Grækenland, idet det er forventningen, at Danmark vil kunne bidrage med op til 20 moduler, såfremt de danske kontormoduler modsvarer de tekniske specifikationer fra Frontex. De nye kontormoduler vil således kunne supplere de eksisterende kontormoduler fra Beredskabsstyrelsen, der allerede er i brug i Grækenland. Danmark har også tilbudt bidrag i form af terrængående køretøjer fra Beredskabsstyrelsen.


Forsvarsforbeholdet påvirker ikke Danmarks mulighed for at deltage i Frontex, herunder Triton og Poseidon Sea-operationerne. Der er tale om en udvikling af Schengen-samarbejdet, hvor Danmark deltager. Danmark bidrager således allerede til finansieringen af Frontex via sit bidrag til EU’s budget samt med personel og teknisk udstyr til Frontex’ operationer.