Forsvarsminister Peter Christensen glæder sig over, at forligskredsen nu har truffet beslutning om at sætte prækvalifikationen vedrørende indkøb af nyt artilleri til hæren i gang:

"Et velfungerende og tidssvarende artilleri er vigtigt for hæren og de opgaver, de skal løse - og derfor også vigtigt for Danmark. Derfor har det ligget mig meget på sinde at få truffet beslutning om at igangsætte indkøbet af nyt artilleri til hæren. Det har vi gjort i dag, og det er der grund til at glæde sig over," udtaler forsvarsminister Peter Christensen.