Forventningerne til NATO topmødet i Warszawa i 2016 stod øverst på dagsordenen, da forsvarsminister Peter Christensen mødtes med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg for ud for NATO forsvarsministermøde torsdag. De to fik dog også mulighed for at drøfte andre emner bl.a. sikkerhedssituationen i både øst og syd.

”Efter at have været forsvarsminister i blot en uge er det et privilegium at mødes med NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg. Vi havde et rigtig godt møde, og jeg har understreget over for generalsekretæren, at NATO også fremover vil være hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik. Tidens komplekse sikkerhedstrusler kræver målrettede svar, og det er allerede lykkedes at opnå markante fremskridt i NATO’s omstilling siden Wales og ikke mindst fastholde alliancens sammenhold”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Ministeren kigger også fremad mod NATO mødet torsdag.

”På mødet i morgen vil vi drøfte NATO’s tilpasningsproces over for de sikkerhedspolitiske ændringer som vi er vidne til både i øst og i syd.

Danmark støtter Readiness Action Plan og på mødet i morgen er fokus bl.a. på, hvordan vi fremadrettet kan bidrage til NATO’s forsikringstiltag bl.a. gennem NATO’s Responce Force. Danmark har i 2015 leveret et markant bidrag til NATO’s forsikringstiltag i øst såvel som i syd. Danmark støtter sine allierede, herunder Polen og de baltiske lande. Vi arbejder lige nu på at levere på højt niveau også i 2016. Det har jeg netop oplyst generalsekretæren, og det vil jeg også fortælle mine kollegaer i morgen”.