På et stormøde i Odense var forsvarsministeren torsdag aften samlet med repræsentanter fra frivillige og faglige organisationer, Forsvarets myndigheder og andre aktører på veteranområdet for at ideudveksle. Formålet var et servicetjek af veteranpolitikken.

På mødet understregede forsvarsministeren vigtigheden af at bygge videre på de mange erfaringer og den store viden, som deltagerne på mødet til sammen repræsenterede:

"Nogle gange må vi gå i andres fodspor for at erkende størrelsen af dem, vi selv sætter. De fodspor er jeres. Og det er også derfor, at vi er samlet her i dag. I dag skal I give jeres input til, hvordan vi styrker veteranindsatsen. Fra regeringens side ønsker vi at prioritere veteranindsatsen. Og efter i dag er det jeres fodspor, vi sammen træder videre fra. Jeres mangeårige arbejde på området. Vi skal se på det samlede område med friske øjne. Se på, hvor vi kan gøre tingene bedre. Til gavn for dem det hele handler om – vores veteraner og deres pårørende. Så når vi går hjem i dag, vil vi sætte nye fodspor, men på samme sti, som I sammen med vores veteraner og deres pårørende allerede har gået. For kun på den måde kan vi se, om de fodspor vi i fremtiden kommer til at sætte, vil være de rigtige. Rigtige for vores veteraner. Rigtige for deres pårørende. Rigtige for vores samfund."

På mødet blev tre temaer overordnet drøftet:
 

  • Den beskæftigelsesrettede indsats
  • Den forebyggende indsats 
  • Den brede anerkendende indsats


"Anerkendelse og støtte skal ikke blot være politiske plusord. Det skal være mere end det. Det skal være noget, som kan mærkes. Mærkes på egen krop. Noget som vores veteraner og deres pårørende kan mærke, når de har brug for det. Netop dét ligger mig meget på sinde. Og netop derfor er jeg også glad for den dialog, vi har haft her i dag", udtalte Carl Holst efter mødet.