Ministeren og forsvarschefen drøftede aktuelle sikkerhedspolitiske udfordringer – herunder indsatsen mod terrororganisationen ISIL. Desuden gav mødet mulighed for at drøfte implementeringen af Alliance Readiness Action Plan, som blev vedtaget på NATO topmødet i Wales i 2014.

Forsvarsministeren udtaler efter besøget:
”På mødet med den amerikanske forsvarschef havde jeg lejlighed til at drøfte koalitionens indsats mod ISIL, som Danmark bidrager til på flere måder med vores udsendte F16 bidrag og den fælles træningsindsats, som danske og amerikanske soldater har i det nordlige Irak. Regeringen er meget optaget af, at Danmark også fremadrettet bidrager til den vigtige kamp mod terrororganisationen ISIL."