Forsvarsminister Nicolai Wammen mødtes i dag med Secretary of the United States Army John McHugh. På deres møde drøftede de bl.a. den sikkerhedspolitiske situation i Europa og resultaterne fra NATO-topmødet i Wales. Samarbejdet i Irak mod ISIL blev også drøftet.

”Vi havde et rigtig godt møde i dag, hvor vi fik drøftet nogle meget aktuelle emner. Bl.a. talte vi Rusland-Ukraine, hvor vi fra dansk side står bag linjen i EU og NATO. Det er vigtigt, at vi fortsætter støtten til Ukraine, og at USA og Danmark fortsætter den fælles front i rammen af NATO i forhold til at modsvare Ruslands aggressive adfærd i regionen. Derfor er det også vigtigt, at vi følger op på initiativer fra NATO-topmødet i Wales. Jeg understregede på mødet, at Danmark vil fortsætte bidragene til genforsikringer bl.a. med overvågningsflyvningerne over Østersøen samt deltagelse i NATO øvelser. Senest har vi haft et kompagni i Litauen den 17. november – 19. december 2014, siger Nicolai Wammen og tilføjer:

”På mødet drøftede vi også indsatsen mod ISIL i Irak, hvor vi jo bl.a. har et træningsbidrag sammen med amerikanerne. Det er endnu et eksempel på det gode samarbejde vi har med USA. Og både fra danske og amerikansk side er der stor enighed om, at det er vigtigt, at vi i koalitionen forsætter kampen mod denne forfærdelige terrorbevægelse, selvom det bliver en svær og langvarig opgave”, siger Nicolai Wammen.

Forud for mødet med forsvarsministeren mødtes McHugh under sit besøg i Danmark også med forsvarschef Peter Bartram samt chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler.