"Vores danske piloter, mekanikere, klarmeldere og øvrige udsendte har gjort et stort stykke arbejde og har løst deres opgave fremragende. De har leveret en meget vigtig og prisværdig indsats mod terrorbevægelsen ISIL i Irak, og deres bidrag er meget værdsat. Fra regeringen og jeg skal der lyde en stor tak. Vi ser ikke passivt til, når ISIL brutalt forgriber sig på lokalbefolkningen og fører terrorkrig mod os. Danmark tager ansvar – og det takket været vores udsendte”, udtaler forsvarsminister Peter Christensen i forbindelse med det hjemvendte kampfly-bidrag i Skrydstrup onsdag.
 
Forsvarsministeren anerkender også, at udsendelsen har været krævende:

”Det har været en krævende opgave for vores udsendte. Det er jeg som forsvarsminister og Forsvarets ledelse opmærksom på. Det er vigtigt at understrege, at vi trækker på vores soldater, fordi de er dygtige til det, de gør. Derfor skal der også lyde en stor tak for indsatsen – både til de udsendte og deres pårørende. For dét, fortjener de respekt. For dét, fortjener de stor tak”.
 
Regeringens erklærede mål er fortsat at bidrage substantielt til indsatsen mod ISIL – også i et langsigtet perspektiv.
 
”Der er nu behov for, at Forsvaret arbejder målrettet med at genopbygge kampkraften, så vi bevarer størst mulig fleksibilitet i forhold til en fornyet udsendelse. Hjemtagningen af F-16 bidraget skal netop ses i det lys, da vi ønsker at udsende bidraget igen. Når vi sender vores F16-fly ud igen, er regeringen åben for at se på et bredere mandat for den danske indsats. Vi skal være med dér, hvor vi gør størst nytte. Også med vores kampfly. De nærmere omstændigheder omkring den fornyede udsendelse vil blive klarlagt med udgangspunkt i koalitionens behov og Forsvarets mulighed for at understøtte udsendelsen. Bidraget vil forventeligt blive udsendt igen i løbet af 2016”, siger Peter Christensen.