Forsvarsministeriet ønsker at være en arbejdsplads i konstant udvikling, og en arbejdsplads som lytter til medarbejderne. Derfor gennemførte ministerområdet i løbet af juni måned 2015 en HR måling, som for første gang er koncernfælles. I dag offentliggøres resultaterne af målingen.

I målingen svarede over 7.000 af ministerområdets medarbejdere på spørgsmål om centrale emner med betydning for arbejdspladsen.

Resultaterne for en række styrelser viser en positiv udvikling med stigende tilfredshed på niveau med andre offentligt ansatte. Der er desuden fortsat tilfredshed med arbejdsopgaverne, hvilket har stor betydning for både tilfredshed, motivation og ønsket om at blive inden for ministerområdet.

Den omfattende reorganisering af Forsvaret ser dog ikke overraskende ud til at have påvirket det samlede resultat. De formentlig meget forskellige bagvedliggende årsager til HR-målingens resultater vil blive undersøgt nærmere, blandt andet ved afgangsundersøgelser med fokus på personalegrupper som yngre officerer, uniformerede kvinder og faglærte.

HR målingens resultater anvendes til at vurdere, om der er områder, hvor der skal gøres en særlig indsats. Indsatsen skal fokuseres, hvor effekten forventes at være størst – med fokus på at videreudvikle ministerområdet som en attraktiv arbejdsplads med unikke opgaver.

Epinion har analyseret besvarelserne og rapporten kan læses her