Fire danske observatører befinder sig lige nu i Østukraine sammen med kolleger fra Canada, Polen og Moldova, der også er en del af inspektionsholdet. Her skal de få et bedre indblik i situationen på jorden og bidrage til det internationale samfunds viden om udviklingen i det konfliktramte område. Og forsvarsminister Nicolai Wammen finder inspektionen i Østukraine vigtig:

”Situationen i det østlige Ukraine giver fortsat anledning til bekymring, ikke mindst i forhold til fortsatte brud på våbenhvilen. Vi følger situationen nøje – og derfor er det også vigtigt, at vi, som det er tilfældet lige nu, har neutrale internationale observatører på stedet, der nøgternt kan rapportere om situationen. Jeg synes, det er helt naturligt, at Danmark endnu en gang har påtaget sig ledelsen af et multinationalt team i regi af OSCE. Forsvarets våbenkontroleksperter skal have ros for hurtigt og kompetent at have sammensat et multinationalt team til at gennemføre en inspektion i Ukraine." 

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Situationen i Ukraine er fortsat bekymrende og der er tegn på stigende spændinger. Derfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at have neutrale internationale observatører på jorden. Det bidrager til gennemsigtighed og tillidsskabelse. Jeg er glad for, at Danmark bidrager og at vi har påtaget os ledelsen af det multinationale inspektionsteam”.

Inspektionsholdet gik i gang med arbejdet den 5. maj 2015. Den igangværende inspektion er den seneste ud af to dansk-ledte multinationale inspektioner i regi af OSCE. Danmark ledte i marts 2014 en inspektion med deltagelse fra Tyskland, Polen, Østrig og Sverige, og har senest i februar 2015 deltaget i en canadisk-ledet inspektion.
 
Baggrund
Formålet med den multinationale inspektion i rammen af det såkaldte Wien-dokument er løbende at monitorere og vurdere sikkerhedssituationen. Wien-dokumentet er en samling internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 57 medlemslande. Dokumentet er fokuseret på at fremme tillid og transparens om militære aktiviteter – og derigennem styrke sikkerheden i Europa. Det oprindelige Wien-dokument blev vedtaget i 1990 og er siden løbende blevet opdateret. Wien-dokumentet er ikke juridisk bindende, men indeholder politisk bindende bestemmelser vedr. udveksling af militær information, notifikationer for at nedbringe risikoniveauet og herunder konsultationer om anormale militære aktiviteter, notifikation af visse militære aktiviteter samt bestemmelser for gennemførelse af inspektioner og evalueringsbesøg. Der er knyttet et permanent forum til Wien-dokumentet, Forum for Security Cooperation, der mødes ugentligt i Wien.