Regeringen offentliggjorde den 19. februar 2015 sit udspil til en styrket indsats mod terror, ”Et stærkt værn mod terror - 12 nye tiltag mod terror.”

Som et centralt element heri vil regeringen styrke efterretningstjenesternes indsats over for trusler fra danske såkaldte ”foreign fighters” gennem en styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats.

Forsvarsforligspartierne – med Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – har i dag indgået aftale om finansiering af styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) indsats mod terror.

Forsvarsministeren har endvidere drøftet forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste med partierne bag forsvarsforliget. På baggrund af disse drøftelser er lovforslaget i dag sendt i høring.

Læs lovforslaget Udkast til lov om ændring af lov om FE