Den danske regering sender nu otte eksperter og IT-udstyr fra Beredskabsstyrelsen til jordskælvsramte Nepal. De danske eksperter skal stå i spidsen for tre FN-kommunikationscentre, dels i hovedstaden, dels i de hårdest ramte områder i Kathmandu-dalen.

Forsvarsminister Nicolai Wammen er tilfreds med at kunne sende Beredskabsstyrelsens folk af sted for at bistå i redningsarbejdet og siger:

"Jeg er meget tilfreds med, at vi kan sende Beredskabsstyrelsens eksperter og udstyr af sted til støtte for det enorme rednings- og oprydningsarbejde, der lige nu foregår i de jordskælvsramte områder i Nepal. Beredskabsstyrelsens folk er erfarne og meget professionelle, og jeg er sikker på, at de vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at støtte op om nødhjælpsarbejdet, så situationen i Nepal kan blive stabiliseret så hurtigt som overhovedet muligt".

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen forklarer:

”FN’s nødhjælpskoordinator har i dag bedt Danmark om at lede etableringen og driften af tre kommunikationscentre, der vil udgøre kernen i koordinationen af nødhjælpsindsatsen i Nepal. Vi har straks bevilget godt to millioner kroner til Beredskabsstyrelsen, der sender otte eksperter, IT- og kommunikationsudstyr inden for det næste døgn. Vi følger situationen meget nøje, og har i dag haft et krisemøde med danske nødhjælpsorganisationer og Beredskabsstyrelsen om behovene her og nu - og i kommende dage. Det kan ikke udelukkes, at der bliver brug for mere dansk hjælp til Nepal, hvor antallet af omkomne og sårede stiger time for time. Vi er løbende i dialog med både FN og EU.”

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen gav i går tilsagn om at frigive 6,25 millioner kroner fra Udenrigsministeriets nødhjælpspuljer til indsatsen i Nepal, og regeringen sendte straks derefter et hold bestående af tre medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen til Nepal for at tage bestik af situationen i landet efter det ødelæggende jordskælv.

Midlerne fordeles med tre millioner kroner til Dansk Røde Kors, to millioner kroner til Folkekirkens Nødhjælp, 750.000 kr. til Red Barnet og 500.000 til Mission Øst. Alle organisationerne vil have mulighed for yderligere træk på puljerne, hvis der viser sig behov herfor. Dertil kommer nu 2,2 millioner kroner til Beredskabsstyrelsens bidrag.
På dagens krisemøde stod det klart, at nepaleserne har hårdt brug for husly, basale nødhjælpsartikler såsom køkkengrej og andet husgeråd, vandforsyning og sanitet samt sundhedsrelaterede indsatser. De danske organisationer forventer derfor at fokusere deres indsatser inden for disse områder.

Danmark bidrager også til FN’s Centrale Nødhjælpsfond, der kan forventes at frigive midler til FN-organisationernes indsats i Nepal inden for de kommende dage.

Nepal er et af de fattigste lande i verden. Mere end en fjerdedel af befolkning på 30 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen på 1,25 USD om dagen. Landet kæmper stadig med følgerne af ti års borgerkrig, som ophørte med en fredsaftale i 2006, som dog endnu ikke er fuldt implementeret.

Politisk ustabilitet, manglende infrastruktur og store geografiske og demografiske udfordringer hæmmer fortsat økonomisk vækst i det bjergrige land. Nepal har været et prioritetsland for dansk bistandssamarbejde siden 1989.