Ved mødet fik forsvarsministeren mulighed for at orientere sine kollegaer om terrorangrebet i København og om den danske regerings opfølgning:

"Det er glædeligt for mig at opleve den store solidaritet og opbakning fra vores nordiske naboer. Vi står skulder ved skulder i kampen for vores åbne samfund og vores fælles demokratiske værdier”, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.

Under gårsdagens drøftelser havde forsvarsministrene desuden fokus på den videre udvikling af det nordiske samarbejde på forsvarsområdet. ”Vi havde et godt møde med flere initiativer og resultater. Der var en god drøftelse af den ændrede sikkerhedspolitiske situation i Europa  bl.a. på baggrund af Ruslands adfærd i Ukraine og den forøgede militære aktivitet i Østersøområdet. Det er klart, at Ruslands militære aktiviteter i Østersøregionen ikke må sætte den civile luftfartssikkerhed i fare. Jeg er tilfreds med de nye tiltag, der styrker det nordiske forsvarssamarbejde, bl.a. et tættere samarbejde om luftrumsovervågning, havovervågning og øvelser i fælles områder”, udtaler Nicolai Wammen.

Forsvarsministrene drøftede også det nordiske samarbejde og engagement udenfor nærområdet, herunder samarbejdet om kapacitetsopbygning i Ukraine og Georgien og udfordringerne på cyberområdet.

Forsvarsministrene underskrev også en rammeaftale, der etablerer et godt fundament for den videre udvikling af et forsvarsindustrielt samarbejde, som ifølge forsvarsminister Nicolai Wammen er et vigtigt skridt i retningen af at styrke de nordiske forsvarsindustrier.