”Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere den nye ambitiøse strategi for 2015 – 2018. Danmark går med strategien fortsat i front i den internationale pirateribekæmpelse. Vores aktiviteter er fortsat fokuseret på Afrikas Horn, men som noget nyt kommer vi til at lave en række aktiviteter i Guineabugten i Vestafrika, hvor pirateri og væbnede røverier til søs er grundlag for stigende international bekymring.

For en søfartsnation som Danmark er det afgørende, at vi gør hvad vi kan for at beskytte skibsfarten og de søfarende. Det drejer sig om sikkerhed, personlige omkostninger for involverede sømænd og bedre vilkår for søfarten. Vi leverer med den nye strategi militære bidrag, juridiske tiltag og kapacitetsopbygning til samarbejdspartnere i de berørte regioner”, siger udenrigsminister Martin Lidegaard.

I samme forbindelse udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:

Det er vigtigt med en ny anti-pirateristrategi som opfølgning på den tidligere strategi, der gjorde Danmark til en kernenation inden for pirateribekæmpelse. Vi ser i dag et markant fald i pirateriet ved Afrikas Horn. Det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, selvom øjebliksbilledet viser et markant fald i pirateriet. Der er fortsat risiko for, at pirateriet blusser op igen, hvis ikke presset på piraterne ved Afrikas Horn opretholdes.

I den nye strategi opretholder vi derfor mulighederne for et fortsat dansk militært engagement ved Afrikas Horn. Som noget nyt åbner strategien dog også op for aktiviteter i Vestafrika. Her vil Forsvaret først og fremmest fokusere på vidensopbygning for at få et bedre grundlag for at kunne vurdere behov og mulighed for fremtidige indsatser.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Pirateri er en alvorlig udfordring – for søfarten og for de berørte afrikanske kyststater. Det er derfor meget vigtigt, at vi nu har en ny og ambitiøs strategi, der sætter rammerne for indsatsen de næste fire år. Udviklingsbistanden er et af de helt centrale instrumenter, som vi bruger til at styrke landene i regionerne, så de selv bliver i stand til at håndtere pirateriproblemet. De 15 millioner kroner, som regeringen har afsat, vil bl.a. blive brugt til at opbygge kapacitet og stærkere institutioner i samarbejde med landene i regionen. Det er også helt afgørende, at vi tager hånd om de grundlæggende årsager til pirateriet – fattigdom og arbejdsløshed – og det gør vi gennem vores traditionelle udviklingssamarbejde i Vestafrika, og ikke mindst i lande som Burkina Faso, Ghana og Mali.”

Baggrund
Regeringen lancerer i dag en ny dansk strategi for bekæmpelse af pirateri og væbnet røveri til søs, som sætter rammen for den eksisterende flerstrengede danske indsats for årene 2015-2018. Det overordnede formål for strategien er at bidrage til at farvande, hvor Danmark har væsentlige søfartsinteresser, bliver sikre for dansk og international skibsfart og søfarende. Indsatsen omfatter politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag.

Strategien løber i forlængelse af den forrige strategi, der overvejende var fokuseret på bekæmpelse af det somaliske pirateri på Afrikas Horn. Den nye strategis geografiske hovedvægt er fortsat på Afrikas Horn, hvor indsatser inden for det militære og juridiske spor samt kapacitetsopbygning i landene i regionen fortsætter.

Som led i den fremtidige indsats udvides det geografiske fokus til også at omfatte Vestafrika, hvor der iværksættes en dansk indsats mod pirateri i Guineabugten. Her vil indsatsen indledningsvist bygge på kapacitetsopbygningstiltag samt en aktiv dansk rolle i det internationale samarbejde om maritim sikkerhed i regionen, herunder ikke mindst gennem den nye diplomatiske tilstedeværelse i Nigeria. Strategien er udfærdiget i et tværministerielt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs den danske strategi for bekæmpelse af pirateri og væbnet røveri til søs 2015-2018