Støtteskibet ABSALON deltager lige nu i NATO’s antipirateri-operation Ocean Shield ud for den østafrikanske kyst. Her bidrager skibet, ligesom danske orlogsskibe har gjort jævnligt siden 2008, til den internationale indsats mod pirateri.

Indsatsen sker sammen med den private skibsfarts anvendelse af beskyttende foranstaltninger i form af de såkaldte Best Management Practices, og har bidraget til, at truslen fra piraterne ud for Afrikas Horn er faldet markant.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler i forbindelse med besøget:

”Det er første gang, at jeg som forsvarsminister besøger en af Forsvarets udsendte enheder.  Jeg ser frem til at opleve en del af den verden, som vores udsendte mænd og kvinder arbejder i derude, hvor det virkelig gælder. Det er ingen tvivl om, at havet ud for Afrikas Horn i dag er markant sikrere at sejle i for søfolk og andre sejlende, end det var for blot få år siden. Det er blandt andet takket været vores danske soldater, som har ydet en kæmpe indsats med deres udsendelser for Danmark.”

Og særligt besætningen på skibet glæder Peter Christensen sig til at møde:

”Jeg ser meget frem til at møde besætningen på ABSALON og høre, hvordan arbejdet og hverdagen på skibet går. Vores udsendte bidrager til en mere sikker verden – og det gælder også havet ud for Afrikas Horn. Det er indsatser som ABSALONs som gør, at sådan nogen som mig kan stå her i dag og sige, at Danmark tager ansvar. For det gør Danmark. Nok er vi et lille land på papiret, men vi bidrager med substantielle militære bidrag langt væk fra Danmark. Det skylder vi soldaterne en stor tak for. En tak jeg glæder mig til personligt at viderebringe til dem.”

Den hidtidige samtænkte antipirateri-indsats og søfartsbranchens fokus på efterlevelsen af de retningslinjer for beskyttelse af de skibe, der sejler i området, har dæmmet op for piraternes aktiviteter ud for Afrikas Horn. Men i Guineabugten – på den anden side af Afrika – giver pirateri, røveri og andre kriminelle aktiviteter anledning til stigende bekymring. Både i de vestafrikanske lande og blandt deres europæiske handelspartnere, som for eksempel Danmark.

Med lanceringen af Danmarks nye anti-pirateri strategi tidligere på året blev der derfor sat fokus på Guineabugten, og selvom situationen i Guineabugten er anderledes end ved Somalias kyst, så er der gode erfaringer at trække på fra den hidtidige indsats. Danmark vil blandt andet arbejde aktivt på at fremme kapacitetsopbygningsindsatser med fokus på lokalt ejerskab samt støtte det regionale samarbejde omkring den maritime sikkerhed i regionen, som omfatter en kyststrækning på 6.000 km fra Senegal i nord til Angola i syd.  

Udover at mødes med danske udsendte på skibet skal forsvarsministeren blandt andet også mødes med den danske landechef for Seychellerne ved EU’s civile kapacitetsopbygningsmission, EUCAP NESTOR. Her vil forsvarsministeren få lejlighed til at drøfte kapacitetsopbygningsindsatsen og udviklingen i den maritime sikkerhed i regionen.

Baggrund
Folketinget besluttede den 17. december 2009 ved folketingsbeslutning B59 at udsende et dansk skibsbidrag til NATO’s Operation Ocean Shield (OOS) som led i den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn.

I forlængelse af B59 og med udgangspunkt i operationaliseringen af regeringens strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014 samt 2015-2018 gennemfører Forsvaret periodevis udsendelse af styrkebidrag til operationsområdet ved Afrikas Horn.

For nuværende er et styrkebidrag indsat i OOS i en periode fra 25. september til 11. december 2015.

Det danske styrkebidrag udgøres af støtteskibet ABSALON med tilhørende specialkapaciteter, i alt ca. 160 personer.

EU bidrager ligeledes til flådeindsatsen ud for det østlige Afrika med anti-piraterioperationen Atalanta.