Forsvarsministeriets Personalestyrelse har som led i overenskomstforhandlingerne for 2015 forhandlet med HKKF om et nyt overenskomstgrundlag for konstabler og korporaler i hæren. Forhandlingerne er nu afsluttet – desværre uden resultat. Det betyder, at den gældende overenskomst fortsætter uændret.

Læs nærmere på Personalestyrelsens hjemmeside forpers.dk