Forsvarsministeriet har modtaget en række henvendelser, hvor der spørges til, hvornår medaljer for udsendelse før 2010 forventeligt uddeles.

Den politiske aftale, der blev indgået den 3. september 2014, om en styrket indsats for de danske veteraner indeholder en række konkrete initiativer. Et af initiativerne omhandler tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i international mission før 2010. Det kan oplyses, at det forventes, at tildelingen af medaljen vil kunne finde sted fra medio 2015.

Det skyldes blandt andet, at det er et omfattende arbejde at identificere de flere tusinde personer, der skal modtage medaljen. Endvidere er der tale om indkøb af medaljer i en sådan størrelsesorden, at det er omfattet af reglerne om udbud.