Der er blandt partierne bag "Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte i Afghanistan" indgået aftale om, at forlænge den nuværende aftale samt tillægsaftale frem til udgangen af 2016.

Partierne er enige om, at behovet for en evt. yderligere forlængelse af aftalen efter 2016 skal vurderes inden udgangen af 2016.

Partierne bag "Aftale om håndtering af situationen for tolke og andre lokalt ansatte" er: Venstre, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.