Niels Henrik Bundsgaard er 57 år og varetager i dag stillingen som chef for Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Tidligere har han blandt andet været chef for Hærens Operative Kommando og chef for Danske Division. Han har endvidere været chef for logistikdivisionen i Forsvarets Materieltjeneste og chef for Planlægningsdivisionen ved Hærens Materielkommando.