Laila Reenberg er 52 år og uddannet jurist med en lang karriere bag sig i Forsvarsministeriets departement. Hun har siden 2005 været afdelingschef for Forsvarsministeriets ressourceafdeling, hvis ansvarsområde dækkede økonomi, økonomistyring, it, ejendomme, miljø, HR-opgaver på koncernniveau, intern HR, administration og service. Laila Reenberg har som afdelingschef bl.a. haft flere store formandsposter, fx formand for den tværministerielle arbejdsgruppe, der udarbejdede veteranpolitikken, formand for tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende værnepligten, formand for styregruppen vedrørende budgetanalyser af forsvaret og formand for styregruppen vedrørende budgetanalyse af hjemmeværnet. Som led i reorganiseringen af Forsvarsministeriet i efteråret 2014 blev Laila Reenberg afdelingschef for koncernpersonale og administrationsafdelingen.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse får således en direktør med solid ledelseserfaring samt indgående kendskab til de strategier, politikker og beslutninger, der inden for de seneste 10 år er truffet på HR-området i Forsvarsministeriets koncern.


Laila Reenberg bliver chef for en styrelse med ca. 650 medarbejdere, der spiller en helt central rolle i forhold til at rekruttere, fastholde og udvikle ministerområdets mere end 20.000 ansatte samt rådgive og bistå de lokale chefer med HR-opgaven. Personalestyrelsen blev som led i reorganiseringen af forsvarets ledelse i oktober sidste år en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriets departement og har dermed fået det HR-faglige ansvar for hele ministerområdet. Personalestyrelsen er derfor en nøglespiller i forhold til at sikre, at ministerområdet, som en af Danmarks største offentlige arbejdspladser, er et attraktivt valg for nuværende og kommende medarbejdere.