På kasernerne i Antvorskov, Høvelte og Aalborg indledes den 5. oktober 2015 et forsøg, hvor veteraner, der er medlem af en idrætsforening under Dansk Militært Idrætsforbund, og som har veterankort og gyldig billedlegitimation, kan benytte kasernernes idrætsfaciliteter. Forsøget løber foreløbigt et år, hvorefter projektet evalueres.

”Jeg er glad for, at veteraner nu får mulighed for at træne på en række udvalgte kaserner. Det er et initiativ, der både er støttende og anerkendende. Vi søger løbende at give veterankortet mere indhold, og jeg vil opfordre virksomheder, kulturinstitutioner, forretninger mv. til at udnytte de muligheder, der ligger i veterankortet for at udtrykke anerkendelse”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Hvis du har været udsendt med Forsvaret og ikke har modtaget et veterankort, kan du bestille et kort på Forsvarets hjemmeside. Her fremgår også hvilke kriterier, der skal være opfyldt.

Det er en betingelse, at veteraner, som ønsker at benytte sig af muligheden for at træne på de udvalgte kaserner, også er medlem af en idrætsforening under Dansk Militært Idrætsforbund. Du kan finde en oversigt over de lokale idrætsforeninger her.