Europa skal stå stærkere over for fremtidens sikkerhedspolitiske situation – og her spiller det dansk-tysk-polske hovedkvarter i Polen en vigtig rolle. Det er rammen, når forsvarsminister Nicolai Wammen i dag tager til Polen, hvor han skal mødes med den tyske og polske forsvarsminister.
 
Grundet den ændrede politiske og militære situation i Europa den seneste tid, og i særdeleshed ved de østlige grænser, har NATO truffet en række beslutninger, der skal være med til at forbedre den europæiske sikkerhed, ikke mindst for de stater, som ligger i Europas nordøstlige hjørne.
 
Et af de tiltag som man i NATO er blevet enige om, er styrkelsen af det multinationale hovedkvarter i Stettin, Polen – Multinational Corps Northeast - og dets rolle i den nordøstlige del af Alliancen. Danmark er sammen med Tyskland og Polen rammenationer og ansvarlig for hovedkvarteret. I lyset af forholdet til Rusland er det derfor et vigtigt møde, der holdes i dag fredag i Stettin:
 
- Det er et vigtigt møde, som finder sted på et tidspunkt, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Europa kræver fælles – og styrket – koordination og fodslag. Jeg glæder mig derfor til at mødes i Polen med min tyske og polske kollega og drøfte, hvordan vi bedst muligt indretter os i forhold til det ændrede sikkerhedspolitiske landskab i Europa, siger forsvarsminister Nicolai Wammen inden mødet og tilføjer:
 
- I alt 19 allierede NATO-nationer og partnere vil bidrage, herunder også Danmark, til udviklingen af hovedkvarteret i Stettin, og jeg forventer, at vi går fra mødet i dag med et styrket fælles fodslag, så vi sammen i Alliancen står endnu bedre rustet overfor fremtidens sikkerhedspolitiske situation. Fra dansk side mere end fordobler vi vores bidrag fra ca. 20 til omkring 45 personer. Det er det hovedkvarter, hvor der er udstationeret flest danskere.
 
På NATO-topmødet sidste år i Wales vedtog Alliancens stats- og regeringschefer den såkaldte Readiness Action Plan (RAP). Planen bekræfter NATO’s solidaritet med de østlige allierede og den iværksætter en tilpasning af NATO, som gør Alliancen endnu bedre i stand til at imødegå og håndtere fremtidens udfordringer og trusler, hvad enten det er tæt på NATO’s grænser eller langt væk.
 
For spørgsmål til det trilaterale forsvarsministermøde i Stettin, Polen, fredag den 24. april 2015, kan særlig rådgiver for forsvarsminister Nicolai Wammen.