PIRANHA 5 fra schweiziske Mowag GmbH, der er en del af General Dynamics European Land System, har vundet udbuddet af Forsvarets nye pansrede mandskabsvogn. Vinderen er fundet efter grundig behandling og evaluering af leverandørernes tilbud og test af køretøjerne. Efter dagens møde i forsvarsforligskredsen udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:
 
”Jeg er meget glad for, at vi nu med Piranha 5 har fundet en vinder af udbuddet på nye pansrede mandskabsvogne til forsvaret. Vores nuværende pansrede mandskabsvogn har tjent hæren godt i mange år, og vil fortsætte med det noget tid endnu, men med Piranha 5 har vi fundet den pansrede mandskabsvogn, der bedst kan løse Forsvarets opgaver i fremtiden.”
 
Der skal minimum anskaffes 206 nye pansrede mandskabsvogne, men det præcise antal vil blive fastlagt på et senere tidspunkt.
 
Forsvarsforligspartierne drøftede på dagens møde i forligskredsen desuden situationen i forhold til den EH101 helikopter, der havarerede i oktober 2014 i Afghanistan. Uanset om helikopteren kan genopbygges eller skal genanskaffes, vil der være tale om en trecifret millionudgift. På den baggrund var der enighed i forsvarsforligskredsen om at annullere udbuddet og udskyde anskaffelsen af nyt artilleri til hæren, hvilket bidrager til at skabe økonomisk råderum. Det blev samtidig besluttet, at undersøge mulighederne for at leje eller låne moderne artilleri fra et andet land, således at hærens kompetencer inden for artilleri kan opretholdes, indtil der senere i forligsperioden kan træffes beslutning om anskaffelse af et nyt system.