Danmark og Sverige har et tæt samarbejde omkring forsvars- og sikkerhedspolitik. På et møde i dag fik de to forsvarsministre en længere snak om bl.a. situationen i Østersøområdet og Ukraine. Udviklingen af det nordiske samarbejde i NORDEFCO var også på dagsordenen.

”Jeg havde et rigtig godt møde med Peter Hultqvist i dag. Vi fik lejlighed til at drøfte en række højaktuelle emner som bl.a. situationen i Frankrig, Østersøområdet og i Ukraine. Danmark og Sverige ligger helt på linje i forhold til disse spørgsmål, og det er vigtigt, at vi samarbejder tæt. Også ISIL og indsatsen i Irak var på dagsordenen, ligesom vi drøftede det nordiske samarbejde. Både samarbejdet i NORDEFCO og det bilaterale dansk-svenske militære samarbejde er inde i en positiv udvikling, og der er potentiale for en videre udvikling i den kommende tid”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Fakta
Det nordiske forsvarssamarbejde i regi af NORDEFCO arbejder efter Vision 2020, som indeholder en række konkrete mål for udviklingen af det nordiske samarbejde. Det centrale i visionen 2020 fra december 2013 er et fælles ønske om fortsat at uddybe og styrke det nordiske forsvarssamarbejde, der er kendetegnet ved sin fleksibilitet samt sit pragmatiske og resultatorienterede fokus.