Formålet med møderne var at følge op på de beslutninger, der blev truffet af stats- og regeringscheferne på topmødet i Wales sidste år. Her vedtog Alliancen den såkaldte Readiness Action Plan – og her fem måneder efter blev der på mødet i Bruxelles demonstreret tydelige fremskridt på implementeringen af planen. Planen bekræfter NATOs solidaritet med de østlige allierede, og gør Alliancen endnu bedre i stand til at imødegå og håndtere fremtidens udfordringer – hvad enten det er tæt på NATO’s grænser eller langt væk.

Blandt NATO-landenes forsvarsministre var der bred enighed om at give NATO endnu større mulighed for at reagere hurtigt og i fælles front uanset om udfordringer kommer fra øst eller syd.

”Alliancens evne til kollektivt at forsvare medlemmerne, NATO’s territorium og befolkningerne er en af NATO’s kerneopgaver. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun i ord, men også i vores handlinger demonstrerer solidaritet og sammenhold. Danmark har støttet og vil fortsat støtte vores allierede i øst. Det er noget af det, jeg har fortalt mine kolleger her i Bruxelles i dag. Og jeg hæfter mig positivt ved, at NATO fremadrettet vil have enheder på højt beredskab og med kort reaktionstid som defensive foranstaltninger”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Danmark har bidraget med blandt andet F-16 kampfly i Estland, hærstyrker i Litauen og flådefartøjer i Østersøen. Alle eksempler på Danmarks konkrete politiske vilje til at levere vigtige bidrag til Alliancen. I forlængelse af disse tiltag har forsvarsministeren i dag underskrevet nye bilaterale samarbejdsaftaler med Estland, Letland og Litauen, som skaber grundlaget for et forstærket samarbejde.

Drøftelser om NATO’s mere permanente indretning var også på dagsordenen. Der var enighed om at arbejde videre med oprettelsen af modtagefaciliteter i Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Bulgarien, som skal være i stand til at modtage forstærkninger fra NATO, hvis der bliver behov for at øge tilstedeværelsen og synligheden af NATO i området. Der vil også ske en omstilling af det multinationale hovedkvarter i Stettin, Polen, som Polen, Tyskland og Danmark er såkaldte "rammenationer" for, og hvor officerer fra 19 allierede NATO-nationer arbejder tæt sammen. Hovedkvarteret vil blandt andet få en mere værnsfælles og regional rolle, herunder skabe og vedligeholde et situationsbillede for Alliancen samt stå i spidsen for militære styrker, der om nødvendigt måtte blive deployeret til regionen.

”NATO er for Danmark hjørnestenen i vores sikkerheds- og forsvarspolitik. Det er fra dansk side fortsat vigtigt, at NATO også er i stand til at løse opgaver i andre dele af verden, hvor der måtte være brug for det. Beslutningerne på mødet i dag sikrer NATO’s fortsatte relevans i en tid med mange udfordringer. Der er behov for, at alle bidrager i bestræbelserne – solidaritet er nøgleordet”, siger Nicolai Wammen og understreger:

”Vores beslutninger i dag skal følges op af handling. Det kræver moderne, veluddannede og veltrænede soldater, som også kan sendes på missioner udenfor landets grænser. Og det har vi fra dansk side. Det danske forsvar leverer en stor og respekteret indsats i NATO’s missioner rundt om i verden. Grundlaget for denne respekt er de danske soldaters professionalisme. Derfor er der al mulig grund til at takke soldaterne for deres indsats for Danmark og for solidaritet i Europa.”