Danmark og Sverige har i mange år haft et godt militært samarbejde. Nu har de to lande besluttet, at dette samarbejde skal udvides til vands og i luften.

Det udvidede militære samarbejde sker på baggrund af et arbejde, der blev sat i gang i december 2014, hvor man ønskede at identificere muligheder for udvidet samarbejde. Her blev forsvaret i de to lande sat til at kigge på, hvordan man operativt kan forbedre samarbejdet.

”Jeg er rigtig godt tilfreds med, at rapporten peger på en række muligheder for et udvidet samarbejde. Danmark og Sverige har tradition for et godt samarbejde, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi hele tiden kigger på, hvordan vi kan gøre det samarbejde endnu stærkere. Vi skal sørge for at have gode samarbejdsrelationer, og at vi har fokus på, at forbedre det samarbejde, som vi allerede har. Begivenhederne i Ukraine og de russiske flyvninger i Østersøregionen har givet anledning til at se på mulighederne for udvidet samarbejde”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Rapporten anbefaler bl.a. et udvidet samarbejde i forhold til på fleksibel vis at flyve og sejle i hinandens områder, at kunne dele informationer omkring overvågning i luftrummet samt maritim overvågning og dele information gennem sikret kommunikation. Samarbejdet mellem Danmark og Sverige skal ske i forlængelse af det samarbejde som de to lande allerede har i det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) og det maritime samarbejde i det baltiske hav (SUCBAS).

”Jeg er sikker på, at der er flere muligheder for at optimere det militære samarbejde mellem Danmark og Sverige. Denne rapport har identificeret nogle af mulighederne, og vi vil fremadrettet blive ved at undersøge om der er mulighed for flere tiltag. Det giver altid god mening at kigge på udvidet militært samarbejde med vores nabolande, da vi deler geografi, men også for at udnytte vores ressourcer bedre”, siger Nicolai Wammen.

Der vil nu i de to lande blive arbejdet videre med rapportens foreslåede tiltag.

Læs den fælles pressemeddelelse om 'Enhanced military cooperation' her