Sammen med regeringen stemte Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Konservative Folkeparti. Regeringen arbejder desuden videre med at øge de civile indsatser.

”Kampen mod ISIL går nu ind i en ny fase. Det er lykkedes koalitionen at trænge ISIL tilbage på jorden og afskære en del af deres finansiering. Men ISIL udgør stadig en stor trussel mod civilbefolkningen i regionen – og mod Europa gennem terrorangreb og fremmedkrigere.

Derfor skal vi øge presset på dem militært. Vores mål er at fjerne truslen fra ISIL i Mellemøsten og Europa. Danmarks militær er kendt for at levere meget professionelt i internationale operationer, og jeg er tilfreds med, at vi nu med denne pakke leverer i allerforreste række. Det er der behov for.

Med den nye fase af kampen mod ISIL intensiverer vi også arbejdet med at bekæmpe ISIL’s finansiering, deres propaganda og den radikalisering, som nærer ISIL. Og så er Danmark klar til at sætte et trecifret millionbeløb af til den helt nødvendige stabilisering af befriede områder i Irak og Syrien”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

”Det er glædeligt at et bredt flertal i dag har stemt for det udvidede danske militære engagement mod terrororganisationen ISIL. Med det udvidede mandat får vi mulighed for at bekæmpe ISIL på tværs af landegrænser, hvilket gør, at ISIL ikke kan skjule sig i Syrien. Det er vigtigt, at vi forsætter kampen og sætter endnu hårdere ind netop nu, mens ISIL er trængt tilbage.

Vores bidrag er meget efterspurgte. Der er ingen tvivl om, at vi har nogle yderst professionelle og veltrænede soldater. Jeg har meget stor respekt for den kæmpe indsats, de yder og har ydet, og som de fremtidige bidrag uden tvivl vil yde i kampen mod ISIL”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Baggrund
Folketinget har i dag under andenbehandlingen af beslutningsforslag 108 godkendt, at Danmark øger vores bidrag til den internationale koalitions militære kamp mod ISIL. Med beslutningen supplerer Danmark nu de allerede udsendte kapaciteter på tre områder:

  • Fornyet udsendelse af et F-16-kampfly bidrag bestående af fire operative F16-kampfly og op til tre i logistisk reserve. Dette bidrag omfatter op til ca. 110 personer. Kampfly-bidraget vil kunne sættes ind i det fulde spektrum af luftoperationer.
  • Et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer inkl. nødvendige støttefunktioner.
  • Et C130J-transportflybidrag omfattende op til ca. 60 personer afhængigt af konkret placering og muligheden for at trække på eksisterende støttefunktioner.


Regeringen vil samtidig styrke den civile indsats i kampen mod ISIL. Det drejer sig særligt om at øge dansk finansiering af stabilisering i Irak og Syrien, modgå ISIL’s propaganda, samt den allerede styrkede indsats for at afskære ISIL’s finansieringskilder. Desuden har regeringen afsat midler til at stoppe tilgangen af fremmedkrigere.

Med de nye bidrag vil Danmark være blandt de lande, der bidrager allermest pr. indbygger både militært og civilt.

Beslutningsforslaget kan findes på Folketingets hjemmeside

Der henvises i øvrigt til tidligere udsendt baggrundsmateriale Danmarks samtænkte og brede indsats i kampen mod ISIL 2016