Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Med den dynamik og kompleksitet som vores sikkerhedspolitiske virkelighed er præget af i dag, er det afgørende, at vi i NATO er klar, når krisen indtræffer. Det gælder på alle niveauer. De næste dage træner vi vores beslutningsgange og militære processer – både her i Danmark og på tværs af Alliancen. NATO er hjørnestenen i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik – og det er vigtigt, at vi løbende holder os skarpe både politisk og militært. Det giver NATO's årlige krisestyringsøvelse os god mulighed for.”

Krisestyringsøvelsen ”Crisis Management Exercise (CMX)” involverer ministerier, civile og militære stabe i alle Alliancens medlemslande og i NATO-hovedkvarteret, men der bliver ikke deployeret militære styrker som led i øvelsen.

Øvelsen indebærer en fiktiv, men realistisk krise med aktivering af NATO's artikel 4 og 5 som svar på et komplekst trusselsbillede.

Udover NATO-landene vil Den Europæiske Union også være involveret som observatør under øvelsen, ligesom Sverige og Finland også vil deltage som partnernationer.