Samtidig med et styrket militært bidrag vil Danmark fastholde den økonomiske støtte til de afghanske sikkerhedsstyrker på 100 mio. kr. årligt til og med 2020, som er en del af den bredere økonomiske støtte til Afghanistan.

”Vi har besluttet at fortsætte finansieringen af de afghanske sikkerhedsstyrker til og med 2020 og øge bidraget til NATO’s træningsmission i landet. Det er nødvendigt, at vi sammen med det internationale samfund bliver ved med at støtte Afghanistan, så landet kan komme på fode og bekæmpe terroristerne. Det er en svær og skrøbelig situation, men vi skal hjælpe afghanerne med stabilisering, så de kan se en fremtid i deres eget land. Det er også i Danmarks interesse”, siger udenrigsminister Kristian Jensen.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Vores danske soldaters indsats i Afghanistan har medvirket til at gøre en forskel i landet. Det bygger vi nu videre på ved at styrke vores militære bidrag. Sikkerhedssituationen i Afghanistan er fortsat udfordret, og derfor er det vigtigt, at det internationale samfund fortsat støtter op. Danmark står sammen med vores allierede – klar til at tage vores ansvar, udvise fleksibilitet og tilpasse vores indsats i lyset af NATO-prioriteter og udviklingen på landjorden. Det gør vi for at fastholde og fortsætte de fremskridt, som allerede er opnået i Afghanistan.”

Baggrund
Det nuværende danske bidrag er på omkring 80 personer. Det øgede danske bidrag på ca. 16 personer vil ligesom det nuværende bidrag være fokuseret omkring rådgivning, støtte og træning af de afghanske sikkerhedsstyrker og vil stadig være centreret omkring hovedstaden Kabul.