Centralt placerede officerer i den maliske nationalgarde deltager på et dansk HR-seminar med fokus på at udarbejde en HR-strategi baseret på maliske behov. Emnerne er rekruttering, karriereplanlægning, personaleudvikling og uddannelse. Hjemmeværnet arrangerer seminaret, hvor Forsvarsministeriet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsakademiet også bidrager.

Seminaret er finansieret af Freds- og Stabiliseringsfondens program for Sahel-regionen.

I det nye år forventes et lignende seminar i Bamako i samarbejde med EU’s civile træningsmission i Sahel (EUCAP).

Herudover har Danmark doneret 2,7 millioner danske kroner til Frankrig med henblik på kapacitetsopbygning af den maliske nationalgardes interne kommunikation, for eksempel til indkøb og levering af radiomateriel. Det er tanken, at danske instruktører skal hjælpe med at uddanne brugerne på udstyret.

Baggrund
Freds- og Stabiliseringsfondens program for Sahel har til formål at støtte kapacitetsopbygningen af sikkerhedssektoren i blandt andet Mali. Den maliske nationalgarde består af ca. 6.000 soldater og er en paramilitær organisation, der fortrinsvist består af forhenværende militærpersoner. Styrkens opgaver omfatter bl.a. grænsekontrol, beskyttelse af civile, bevogtning af samfundsvigtige installationer, politiudøvelse, efterretningsindhentning og suverænitetshåndhævelse i Malis udkantsområder.

Læs mere om indsatsen i Mali