Det har regeringen i dag besluttet efter rådføring med det Udenrigspolitiske Nævn. Radaren med tilhørende operatører har været udsendt siden januar 2016 til den internationale koalitions kamp mod ISIL.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:

”Danmark bidrager markant til den internationale koalition mod ISIL – både militært og civilt. Det ønsker regeringen, at vi bliver ved med. For selvom koalitionens kamp mod ISIL går fremad, så er det er en kamp, der kræver tålmodighed og ressourcer også i de kommende år. I det lys er det naturligt at forlænge udsendelsen af det danske radarbidrag. Det er et bidrag, som koalitionen efterspørger.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:

”Vores danske radarbidrag har spillet en vigtig rolle i indsatsen mod ISIL siden januar 2016. Vi har derfor i dag besluttet at fortsætte vores efterspurgte bidrag frem til starten af 2018. Mens radarbidraget har været indsat, har det haft kontrol med mere end 16.000 fly til stor gavn for koalitionens samlede luftoperationer. Det viser endnu en gang, at Danmark bidrager, og at vores soldater er klar til at levere varen, når der er behov for det. Det skylder vi dem stor tak for.”

Danmark vil fremadrettet også være blandt de mest markante bidragsydere til de civile indsatser i koalitionen. Dertil siger Kristian Jensen:

”Det kommende stabiliseringsprogram for Irak og Syrien vil have hovedfokus på støtte til stabilisering i områder, der er befriet fra ISIL i Irak og yde støtte til oppositionskontrollerede områder i Syrien. Det drejer sig om basale ydelser som for eksempel rent vand og el. Det spor bliver endnu vigtigere i takt med de militære fremskridt.”

Baggrund
I beslutningsforslag B 8 fra november 2015 var aftalepartierne enige om, at radaren skulle udsendes i ét år, men at der skulle være mulighed for forlængelse. Radaren skulle oprindeligt have været hjemtaget i januar 2017, men forlænges nu med et år, så den i stedet hjemtages i januar 2018.

Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet stemte for regeringens beslutningsforslag B 8 i november 2015. Med beslutningen blev op til ca. 30 personer udsendt som led i det danske radarbidrag, heraf op til 20 operatører til koalitionens kontrol- og varslingscenter på Al Dhafra-luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater og 10 personer med selve radaren til Al Asad luftbasen i Irak.

Det danske radarbidrag har siden januar 2016 været udsendt til Al Asad-luftbasen i Irak og Al Dhafra-luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater og har været meget værdsat i koalitionen. Bidraget medvirker til at etablere et luftbillede i operationsområdet i det vestlige Irak og østlige Syrien. I perioden fra den 31. januar 2016 til den 13. september 2016 har radarbidraget haft kontrol med mere end 16.000 fly.

Se beslutningsforslag B 8 på Folketingets hjemmeside

Der henvises i øvrigt til infografikken "Danmarks samtænkte og brede indsats i kampen mod ISIL", som giver et overblik over de væsentligste danske indsatser til kampen mod ISIL.