Lørdag aften den 27. august blev de kemiske stoffer afhentet på havnen i Misrata i Libyen. Kemikalierne forlod derefter libysk farvand og er nu på vej ud af Middelhavet på vej mod destinationshavnen i Tyskland.

Udenrigsminister Kristian Jensen udtaler:
”Vi har nu fjernet de kemiske rester fra Libyen og har dermed sikret, at de ikke falder i de forkerte hænder. Det er et vigtigt bidrag fra Danmark til en sikrere verden fri for kemiske våben. Og til et mere stabilt Libyen, som vi i den grad har behov for. Jeg er stolt over, at det internationale samfund gennem FN og OPCW, har bedt om Danmarks hjælp – og meget tilfreds med, at danske skibe og personel igen har leveret på en vigtig sikkerhedspolitisk dagsorden.”

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler:
”Forsvaret har på fornemste vis – hurtigt og sikkert – løst opgaven med at hente kemiske stoffer ud af Libyen, så disse stoffer kan blive destrueret. Det danske forsvar har en rigtig god erfaring med sådanne opgaver, og igen har Forsvaret vist, at det er klar, når der skal ydes en indsats for fred og stabilitet ude i verden. Stor ros til vores soldater og de udsendte fra Beredskabsstyrelsen og SKAT.”

Udover Danmark har blandt andet Storbritannien og Finland bidraget til operationen. Storbritannien har stillet et militært eskorteskib til rådighed under eskorten gennem Middelhavet, mens Finland har støttet med stabsofficerer.

Baggrund
Den samlede operation, RECLIB, koordineres af Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) og sker i tæt samarbejde med en række andre lande, ikke mindst Libyen, der har anmodet det internationale samfund om denne hjælp til at tilintetgøre resterne fra landets kemiske våbenlager. Den libyske anmodning om assistance blev godkendt af OPCW’s Styrelsesråd den 20. juli og bakkes op af FN Sikkerhedsråds resolution 2298 af 22. juli

Et enigt Folketinget vedtog d. 19. august beslutningsforslag B 197 om borttransport af rester fra Libyens kemiske våbenlager.