Regeringen præsenterede før sommerferien sammen med Grønland og Færøerne sit udspil til en styrket indsats i Arktis.

Forsvarsminister Peter Christensen besøger Grønland for blandt andet at deltage på Forsvarets Informationsdag i Nuuk og underskrive en ny beredskabsaftale mellem Danmark og Grønland.

"Arktis er et prioriteret område - nu og i fremtiden. Regeringen ønsker at styrke Rigsfællesskabets rolle i Arktis, og derfor sætter vi nu gang i og følger op på forskellige tiltag og initiativer. Blandt andet ønsker vi flere grønlandske unge i Forsvaret og et stærkere beredskabssamarbejde mellem Grønland og Danmark – alt sammen for at styrke vores tætte bånd i Rigsfællesskabet og sikre en stærk position i Arktis fremover", siger Peter Christensen i forbindelse med besøget.

Ved Forsvarets Informationsdag i Nuuk den 29. august 2016 afholdes et pressemøde med forsvarsminister Peter Christensen, hvor også repræsentanter fra Arktisk Kommando og Forsvaret deltager.Baggrund


Forsvarets Informationsdag
Forsvaret gennemfører fra den 17. august til den 5. september 2016 en større informations- og rekrutteringsindsats i Grønland for at få flere unge grønlandske mænd og kvinder til at søge en uddannelse i Forsvaret.

Indsatsen er et af delprojekterne i den netop afsluttede analyse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis, og sker i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre, kommunerne og de lokale Piareersarfik ungdomsvejledere.

Forsvarets Informationsdag finder sted i otte større byer i Grønland. På Forsvarets Informationsdag fortæller repræsentanter fra Forsvaret om Forsvarets opgaver i Arktis, Danmark og i resten af verden. Derudover informeres der om Forsvarets mangeartede professionelle uddannelser og jobs samt værnepligtsuddannelserne, der er indgangen til næsten alle de militære uddannelser.

Unge grønlændere, der tidligere har gennemført en værnpligtsuddannelse, vil også her fortælle om deres erfaringer under uddannelsen. Forsvarets Informationsdag slutter med en frivillig fysisk og skriftlig test, som ligner testen forud for optagelse på en uddannelse i Forsvaret.

Forsvarets Informationsdag i Grønland blev gennemført første gang i 2015 og bliver igen gennemført i 2017. Der måles løbende på indsatsen.


Ny beredskabsaftale
Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen i Danmark og Grønlands Departement for Natur, Miljø og Energi er enige om at underskrive en samarbejdsaftale, der giver mulighed for, at Grønland kan gøre brug af Beredskabsstyrelsens bistand i form af blandt andet uddannelse og rådgivning.

Med underskrivelsen af aftalen er der åbnet for, at redningsberedskabet i Grønland kan deltage i Beredskabsstyrelsens kurser.

Redningsberedskaberne kan også få rådgivning fra Kemisk Beredskab i akutte situationer.