Forsvarsminister Peter Christensen hilser tiltagene velkommen:

”I forligskredsen er vi enige om en række effektiviseringer af Hjemmeværnet. Det betyder, at vi nu frigiver penge – og de penge bruger vi til udvikling og omstilling af Hjemmeværnet. Med beslutningen har vi skabt et godt fundament for, at Hjemmeværnet både på den korte og den lidt længere bane er en relevant samarbejdspartner, der kan levere den støtte, som Forsvaret og det øvrige samfund efterspørger. Det glæder mig, at vi med beslutningen nu kan give Hjemmeværnets ansatte ro til at fokusere på deres mange vigtige opgaver.”

Blandt andet skal nogle af midlerne bruges til at købe nyt udstyr til de frivillige i Hjemmeværnet, ligesom medlemmer af Hjemmeværnet nu også får bedre våbenskabe til de våben, der opbevares hjemme.

”Det bliver nu muligt at investere i våbenskabe med ordentlig hovedlås, så de af Hjemmeværnets våben, der bliver opbevaret hjemme, vil være ordentlig sikret”, udtaler Peter Christensen.

På forligskredsmødet var der også enighed om at følge arbejdsgruppens forslag til omstilling og udvikling af Hjemmeværnet – dog således at den nye Landsdelsregion Vest placeres i Skive, og det nye Logistikcenter Vest placeres i Skrydstrup i tilknytning til Forsvarets Hoveddepot. Forligskredsen var ligeledes enig om, at det i forbindelse med den videre konsolidering af beslutningen om at etablere Hjemmeværnets Logistikcenter Vest i Skrydstrup undersøges, om der vil være økonomiske fordele forbundet med at samle hele Hjemmeværnets logistikstruktur i Skrydstrup. Når dette spørgsmål er undersøgt, vil forligskredsen se nærmere på denne mulighed.

Baggrund
Det fremgår af aftale om forsvarets ordning for perioden 2013 til 2017, at der i forligsperioden skulle gennemføres en budgetanalyse af Hjemmeværnet. Det blev i forlængelse af den gennemførte budgetanalyse besluttet, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der fik i opdrag at omdanne budgetanalysen til konkrete forslag. Rapportens anbefalinger danner grundlag for forligskredsens beslutninger.

Rapport fra arbejdsgruppe omstilling og udvikling af Hjemmeværnet