I forbindelse med underskriftsceremonien i dag i Sverige udtalte forsvarsminister Peter Christensen:

”Den aftale som jeg i dag har underskrevet sammen med min svenske kollega giver os kort sagt flere og bedre øjne og ører i vores fælles region. Vi får for eksempel nu mulighed for, at vores F-16 fly fra det danske afvisningsberedskab kan krydse svensk territorium i forbindelse med afvisning af fremmede fly på vej mod dansk territorium og dermed blandt andet afkorte vores responstid. Vi har sammen med vores nordiske naboer et fælles ansvar for at påvirke udviklingen i vores nærområde – og det gælder ikke mindst vores fælles sikkerhed i regionen. Det gør vi med aftalen i dag – gennem et øget samarbejde på forsvarsområdet.”

Rammeaftalen har til formål at styrke det bilaterale militære samarbejde og dermed styrke muligheden for, at danske og svenske militære fly og skibe kan flyve, lande, sejle og anlægge havn i hinandens territorier på fleksibel vis i fredstid. Det være sig blandt andet øget adgang til hinandens lufthavne med bevæbnede fly, adgang til sejlads i hinandens territorialfarvande med militære fartøjer, øget øvelses- og træningsaktivitet samt øget effektivitet i dansk-svensk militært samarbejde via sikker kommunikation. Med rammeaftalen og de efterfølgende tekniske aftaler lægges der ikke op til afgivelse af suverænitet, rets- og myndighedshåndhævelse eller anden form for jurisdiktion på hinandens områder.

Danmark har her i 2016 overtaget formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde – NORDEFCO – fra Sverige. Blandt andet i rammen af det forventer forsvarsminister Peter Christensen, at lignende samarbejder på sigt kan bredes ud til de andre nordiske lande:

”Dagens underskrivelse i dag forventer vi kan være trædesten for lignende aftaler på forsvarsområdet med vores andre nordiske nabolande. Det vil vi arbejde for under det danske formandskab og på den måde forhåbentlig kunne styrke vores fælles nordiske forsvarssamarbejde og ikke mindst sikkerheden i hele regionen til fælles glæde og gavn.”

Memorandum of Understanding - forsvarsaftale mellem Danmark og Sverige