I disse dage er Peter Christensen på rundrejse i de tre baltiske lande og i Polen, hvor han blandt andet skal besøge danske soldater og den estiske, lettiske og litauiske forsvarsminister.

Forsvarsminister Peter Christensen udtaler i forbindelse med besøget:

”NATO er hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Når vi i NATO beslutter at styrke Alliancen, handler det om at beskytte os selv. Vores aktiviteter er derfor ikke rettet mod nogen – de er rettet mod os selv. Særligt de baltiske lande efterspørger mere synlig forsikring, og det giver vi dem blandt andet med en bataljon i hvert af de tre baltiske lande. Ligesom vi fra dansk side lige nu deltager i en række store øvelser her i Baltikum. At vi er her betyder meget for balterne, der føler sig truet af Rusland. Og her under mit besøg er jeg glad for – særligt takket været vores danske soldaters store bidrag herovre – at bekræfte Danmarks solidaritet med de baltiske lande og med NATO.”

Udover at mødes med forsvarsministrene fra Estland, Letland og Litauen skal Peter Christensen blandt andet møde de danske soldater ved den store NATO-øvelse SABRE STRIKE, der finder sted på flere lokaliteter i Estland, Letland og Litauen. SABER STRIKE er en amerikansk ledet multinational NATO-øvelse med deltagelse fra de tre baltiske lande, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Luxemburg, Norge, Polen, Slovenien, Storbritannien og USA. Øvelsen har været afholdt årligt siden 2010.

Mandag aften besøgte forsvarsministeren de danske udsendte ved det multinationale NATO-korpshovedkvarter i Stettin, Polen, hvor omkring 40 danske soldater for tiden er udstationeret.