[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriet]

Den amerikanske forsvarsminister Ash Carter havde indbudt kernelande i koalitionen til drøftelser om den fremtidige strategi for indsatsen mod ISIL og behovet for yderligere militære bidrag. Fra dansk side deltog forsvarsminister Peter Christensen.

”Mødet foregik i en meget positiv atmosfære, hvor vi på uformel vis drøftede de fælles udfordringer. Vi har momentum i indsatsen, og derfor gælder det om, at vi holder det militære pres og sætter endnu hårdere ind. Der er gode resultater, men der venter stadig en langvarig indsats forude”, lød det fra Peter Christensen efter mødet.

I forlængelse af counter-ISIL mødet havde Peter Christensen en samtale med den amerikanske forsvarsminister:

”Der var stor anerkendelse for det markante yderligere bidrag som vi fra dansk side for nylig har vedtaget at levere til kampen mod ISIL. Den amerikanske forsvarsminister var meget tilfreds med, at Danmark byder ind på flere fronter, og at vi nu har valgt at udvide indsatsen til også at inkludere Syrien for på den måde bedst at kunne støtte koalitionens indsats og få bremset ISILs operationer hen over grænsen”.