Den amerikanske forsvarsminister Ash Carter havde indbudt koalitionens kernelande til counter-ISIL møde d. 20. juli i Washington D.C. for at drøfte den fremtidige strategi for indsatsen mod ISIL samt behovet for yderligere militære bidrag. Forsvarsminister Peter Christensen deltog i mødet.

”Der var på mødet en god dialog, og der var enighed om, at det vigtigste lige nu er, at ISIL for alvor er trængt i defensiven, og at den militære kampagne er på sporet. Men selvom det går fremad, er der stadig lang vej endnu. Mødet var derfor også en anledning til at stikke fingeren i jorden at drøfte nogen af de udfordringer, vi må forvente fremover. På mødet fik vi lagt en klar retning for den fremtidige militære indsats. Selv benyttede jeg mødet til at fremhæve vigtigheden af, at koalitionen fortsat gør alt, hvad den kan for at beskytte civilbefolkningen, og at risikoen for civile tab fortsat tages meget alvorligt”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Det blev fra koalitionens side understreget, at spørgsmålet om civile tab bliver taget meget alvorligt af nationerne i både planlægning og konkrete operationer og opfølgningen på disse