Offensiven mod ISIL i storbyen Mosul og den fremadrettede strategi i kampen mod ISIL var på dagsordenen, da forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i dag i London mødtes med sine kollegaer fra de andre kernelande i koalitionen mod ISIL.

"ISIL er trængt i defensiven, men der venter stadig hårde kampe forude. Bl.a. vanskeliggøres offensiven i og omkring Mosul ved, at vi fra koalitionens side i videst muligt omfang gør, hvad vi kan for at skåne civilbefolkningen.

De fremskridt vi sammen med irakerne oplever på slagmarken giver anledning til at kigge fremad. Vi drøftede derfor fremadrettede militære skridt og behovet for militære kapaciteter. Her kunne jeg understrege, at vi fra dansk side også i 2017 vil yde et markant bidrag, hvor vi bl.a. udvider træningsbidraget med et ingeniør- og konstruktionshold.

Det er vigtigt, at der ikke kun er fokus på det militære spor, men at vi også har fokus på humanitære og stabiliserende indsatser”, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det er irakerne selv, der står for offensiven mod ISIL på landjorden, mens de øvrige koalitionslande bl.a. bistår med træning og rådgivning af de irakiske styrker samt støtte fra kampfly mv.

Det er fjerde gang, at kernelandene i koalitionen holder møde. Det seneste møde blev holdt i Paris i oktober.

Det er sidste møde i denne kreds for den nuværende amerikanske forsvarsminister Ash Carter.


Baggrund
Det danske bidrag til støtte for uddannelse og træning af irakiske sikkerhedsstyrker udvides fra 2017 med et ingeniør- og konstruktionshold. Udvidelsen skal tjene til, at det danske bidrag får styrket evnen til at uddanne og træne de irakiske sikkerhedsstyrker inden for eksempelvis håndtering af improviserede sprængladninger og feltmæssig ingeniørtjeneste.

Fra januar 2017 vil Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL således bestå af et radarbidrag på op til ca. 30 personer, et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 150 soldater, et styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker på op til ca. 60 personer samt op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer.

Udover det militære bidrag til koalitionen til bekæmpelse af ISIL, yder Danmark også markant civil støtte i form af stabilisering og basal genopbygning af de befriede områder i Irak og de oppositionskontrollerede områder i Syrien. Denne støtte kanaliseres via det nye regionale stabiliseringsprogram for Syrien og Irak på cirka 332,5 millioner kroner, som blev lanceret i oktober 2016.