Forsvarsminister Peter Christensen er fredag og lørdag den d. 8.-9. juli 2016 sammen med statsministeren og udenrigsministeren til NATO-topmøde i Warszawa. Det er et yderst vigtigt topmøde som ministrene deltager i, da sikkerhedssituationen er uforudsigelig og bekymrende i både øst og syd.

Et nyt afskrækkelsestiltag fra NATOs side, der skal drøftes og træffes beslutninger om på topmødet, er den fremskudte tilstedeværelse i de tre baltiske land og Polen. Det er blevet besluttet, at der skal udstationeres en bataljon i hvert af de fire lande, men en endelig beslutning om sammensætningen af bidraget er endnu ikke endelig fastlagt.

”Vi vil fra dansk side bidrage substantielt til den fremskudte tilstedeværelse i Polen og de baltiske lande med op til 200 soldater på rotationsbasis i Estland med Storbritannien som rammenation. Det danske bidrag skal først godkendes politisk, men Forsvaret og vores dygtige soldater vil være klar til at løse opgaven. Der skal ikke herske tvivl om, at de østlige allieredes sikkerhed naturligvis ligger Danmark meget på sinde. Vi har den største solidaritet med vores baltiske venner, og det er meget vigtigt, at vi får understreget NATO’s sammenhængskraft og solidaritet”, siger Peter Christensen.