Forsvarsminister Peter Christensen uddeler den 21. april 2016 frivilligpriserne og ser frem til at møde prismodtagerne og takke dem for deres store indsats:

”Vi er dybt afhængige af vores frivillige her i Danmark. Frivillige som Jan Vestentoft fra Beredskabsforbundet og de 64 hjemmeværnsfolk fra Hjemmeværnets Rydningsassistenter, der i år modtager frivilligprisen for deres imponerende indsatser til gavn for os allesammen. Hvad enten det har været at uddanne danskerne i forebyggelse og håndtering af kriser eller yde støtte til Forsvarets Ammunitionsryddere, er det noget, jeg beundrer og har stor respekt for. Det er frivillige indsatser som deres, der bidrager til vores fælles robusthed og tryghed – og derfor også indsatser, som de fortjener stor tak og anerkendelse for.”

Prismodtagerne – viceregionsleder Jan Vestentoft fra Beredskabsforbundet i Region Midtjylland og Hjemmeværnets Rydningsassistenter (hold 1-9) – bliver alle hædret for deres store og kompetente frivilligindsats, som har gjort en positiv forskel for befolkningens tryghed og som bidrager til Danmarks sikkerhed. Deres indsats er et forbillede for andre frivillige, ligesom prismodtagerne tjener til inspiration for frivillige og andre borgere.

Frivilligpriserne gives til en person og/eller en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt speciel indsats i forbindelse med en særlig hændelse eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelsen af frivillige. Endvidere kan prisen tildeles en person som følge af et helt særligt engagement eller beredvillighed mv.

YDERLIGERE INFORMATION
Prisoverrækkelsen finder sted torsdag den 21. april 2016 kl. 12.00-14.00 ved et stort arrangement i Søofficersforeningens lokaler i Søkvæsthuset, hvor blandt andet repræsentanter for Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet samt beredskabs- og forsvarsordførere og medlemmer af Frivilligkontaktudvalget også deltager.

Årets Frivilligpris til redningsberedskabet – Jan Vestentoft, Beredskabsforbundet
Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet går i år til Jan Vestentoft fra Beredskabsforbundet, Region Midtjylland. Jan Vestentoft får prisen for sit helt særlige engagement, hvor Jan Vestentoft er ”her og der og alle vegne” – til glæde for alle omkring ham. Jan Vestentoft sætter således et positivt præg på alt fra store operative opgaver for sin stedlige myndighed til en lang række hverv i Beredskabsforbundet – lokalt, regionalt og på landsplan. Jan Vestentoft har fx spillet en central rolle i forhold til at sikre de frivillige under etableringen af Nordvestjyllands Brandvæsen og har sat sit positive præg på befolkningsuddannelsen ”Robust Borger” som bl.a. regional koordinator.


Årets Frivilligpris til Hjemmeværnet – Hjemmeværnets Rydningsassistenter
Prisen som årets frivillig inden for Hjemmeværnet går i år til Hjemmeværnets Rydningsassistenter, der som en enhed består af 64 hjemmeværnssoldater fordelt på ni hold, som kan indsættes i hele landet. Rydningsassistenterne består af specialuddannet frivilligt personel og har i 2015 med stor dygtighed ydet varslet og uvarslet støtte til Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste – med en markant stigning fra 77 indsættelser i 2014 til 302 indsættelser i 2015. En stigning der i procent udgør hele 292 procent, hvoraf 99 procent af opgaverne er blevet løst. Opgaven de løser, er til stor gavn for samfundet og en solid støtte til og aflastning af Forsvarets Ammunitionsryddere.