Medaljeoverrækkelsen skete ved en parade på Flyvestation Skrydstrup, hvor medarbejdere, som har været udsendt til Kuwait med F-16 bidraget var samlet. Der blev uddelt omkring 400 medaljer i overværelse af pårørende og øvrige dele af medarbejderstaben ved Fighter Wing Skrydstrup. I forbindelse med medaljeoverrækkelsen udtalte forsvarsministeren:

”Jeg er både glad og stolt over at overrække de udsendte en meget velfortjent medalje. Medaljen er et fysisk bevis på den store og vigtige indsats, som de med professionalisme og operativ effekt har bidraget med i kampen mod terrororganisationen ISIL. Det er på grund af dem, at Danmark kan tage ansvar rundt omkring i verden. Vi skylder både dem og deres kollegaer og pårørende en stor tak - uden deres opbakning og støtte var indsatsen ikke mulig.”

I sin tale understregede forsvarsministeren også vigtigheden af den fortsatte danske indsats i kampen mod ISIL:

"Kampen mod terrororganisationen ISIL er vigtig. Vigtig for vores sikkerhed og tryghed ude og hjemme. Vi må også indstille os på, at kampen bliver langvarig, og at luftkampagnen fortsat vil være afgørende for den samlede indsats. Det er derfor fortsat regeringens klare ønske, at Danmark udsender et F-16 bidrag i 2016. Vores F-16 fly er en afgørende resurse for Danmark generelt – og konkret i forhold til den fortsatte kamp mod ISIL. Det betyder, at vi også fremover vil trække meget på jer. Det skyldes, at der er stor efterspørgsel på det, I kan. Og fordi I er dygtige til det, I gør. Derfor er det også vigtigt for mig, at når vi sender jer af sted igen på et tidspunkt, så gør vi det på en ordentlig måde. Med respekt for jer og jeres bagland. Jeg er opmærksom på, at I skal have nogle faste rammer og en vished for udsendelsens periode, som I og jeres pårørende kan forholde jer til. Det er helt naturligt og forståeligt. Og jeg er derfor også optaget af, at dette skal indgå i beslutningen om en mulig kommende udsendelse."

Det danske F-16 bidrag til Operation Inherent Resolve var udsendt fra den 2. oktober 2014 til 1. oktober 2015. Aktuelt omfatter Danmarks militære bidrag til indsatsen mod ISIL et kapacitetsopbygningsbidrag i Irak på op til ca. 120 soldater og op til ca. 20 stabsofficerer tilknyttet koalitionens hovedkvarterer. Dertil er et dansk radarbidrag med op til ca. 30 personer under deployering til Irak og forventes operativt inden for den nærmeste fremtid.