På NATO-forsvarsminister mødet i Bruxelles har forsvarsminister Peter Christensen i dag underskrevet et Memorandum of Understanding sammen med 7 andre deltagende nationer. NATOs vicegeneralsekretær udtrykte under underskriftsceremonien stor tilfredshed med initiativet og fremhævede, at nationerne med det første køb anskaffer en væsentlig kapacitet.

Underskrivelsen er et vigtigt skridt på vejen frem mod de første fælles indkøb af præcisionsstyrede våben (PGM). Projektet skal effektivisere og forsimple processerne omkring indbyrdes køb og lån af materiel for de deltagende nationer i projektet.

”Det er meget positivt, at vi kan underskrive en aftale for det dansk-ledede Smart Defence projekt om præcisionsstyrede våben. Der arbejdes på at have underskrevet kontrakten for første fælles køb i indeværende år. Det er hensigten, at projektet vil bane vejen for at forsimple processerne ved fælles anskaffelser fremadrettet”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Danmark spiller en aktiv rolle i forhold til Smart Defence dagsordenen og PGM-projektet udgør ét af de to projekter, hvor Danmark har påtaget sig lederskab. Det andet omhandler Modulært søminerydning ("Mine Counter Measures", MCM).

PGM projektet udgør ét af flagskibsprojekterne under Smart Defence dagsordenen og blev lanceret under et NATO topmøde i Wales i 2014. Samarbejdet om fælles anskaffelse af kapabiliteter kan hjælpe til at sikre større effekt for de samme midler.

Der er otte deltagende nationer, der er gået sammen om en fælles anskaffelse af materiel fra USA. De deltagende nationer udover Danmark er: Holland, Belgien, Tjekkiet, Norge, Grækenland, Portugal og Spanien.